SALES MANAGER

Jako Sales Manager będziesz pełnić strategiczną dla rozwoju firmy rolę odpowiadając za promowanie, ofertowanie, sprzedaż rozwiązań Novacura do klientów na obszarze Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Jesteśmy polskim oddziałem szwedzkiej firmy Novacura, której głównym produktem jest wdrażanie autorskiego oprogramowania klasy „Low Code BPM Platform” o nazwie Novacura FLOW. Naszymi klientami są duże firmy, a wdrożenia realizujemy w formie złożonych projektów (kontrakty). W ramach wdrożeń, obok dostarczenia i instalacji samej platformy Novacura FLOW, wykonujemy dla klienta dedykowane aplikacje (na bazie tej platformy), usprawniające jego procesy biznesowe. Przykładowe aplikacje tego rodzaju to systemy do zarządzania magazynem, systemy wspierające operacje na produkcji w firmach produkcyjnych, systemy planowania, systemy obsługi serwisu i pracy serwisantów w terenie etc. Nasze systemy ściśle współpracują z systemami ERP, mając jednak zasadniczą przewagę nad ERP w postaci dostosowania do potrzeb klienta (z założenia, nasze aplikacje „Modeluje” się za pomocą diagramów, więc klient samodzielnie może sobie je zmienić) a także poprawy ergonomii i łatwości korzystania przez użytkowników.

Nasza praca z klientami nie zamyka się jedynie na dużym pierwszym projekcie wdrożeniowym, po pierwszym wdrożeniu na stałe utrzymujemy nasze rozwiązania, budujemy kolejne aplikacje na bazie tej samej platformy, oraz modyfikujemy wcześniej wdrożone. Tym samym, nasza działalność ma mocno projektowy charakter, a projekty te są różnej skali – od dużych nowych wdrożeń (skala kilku mc / os na projekt), po niewielkie projekty modyfikacji istniejących aplikacji.

W ramach polskiego oddziału obsługujemy głównie własnych klientów (z Polski), oprócz tego obsługujemy projekty sprzedane przez inne oddziały naszej firmy (głównie US, No, SWE), w ramach wewnętrznego podwykonawstwa.

Polski oddział – obok działu consultingu (wdrożenia do klientów), obejmuje także komórkę RnD (kilkanaście os.) – zajmującą się rozwojem platformy Novacura FLOW jako produktu. Oprócz tego w Polsce zlokalizowana jest centralna księgowość dla Grupy Novacura.

 

 Opis profilu stanowiska

Odpowiedzialność za promowanie, ofertowanie i sprzedaż rozwiązań Novacura Poland do klientów B2B (duże i średnie firmy) na obszarze Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Utrzymywanie stałego kontaktu z istniejącymi klientami Novacura oraz pozyskiwanie nowych kontraktów i poszerzanie portfolia pozyskanych nowych klientów firmy. Całościowa opieka nad klientem w całym procesie jego obsługi – od fazy pozyskania klienta i składania oferty, przez negocjacje, aż do reprezentowania interesów klienta w fazie realizacji i zamykania kontraktu. W zakresie stanowiska leży sprzedaż licencji Platformy LowCode Novacura FLOW (także w modelu SaaS), usług konsultingowych (budowa rozwiązań dedykowanych pod klientów) jak i usług opieki serwisowej nad wdrożonymi rozwiązaniami.

Obowiązki na stanowisku

Działania budujące rynek

 • Inicjowanie kampanii marketingowych we współpracy z zespołem Marketingu
 • Inicjowanie uczestnictwa w odpowiednich targach i konferencjach, osobiste reprezentowanie firmy w trakcie wydarzeń
 • Współpraca z Marketingiem w tworzeniu contentu marketingowego

Pozyskiwanie sprzedaży

 • Aktywne poszukiwanie nowych obszarów sprzedaży u istniejących klientów
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów poprzez proaktywne działania sprzedażowe (np. Linkedin), posiadane relacje oraz uczestnictwo w działaniach marketingowych
 • Prezentowanie rozwiązań Novacura dla nowych klientów, identyfikacja problemów i potrzeb klientów, aktywne doradztwo biznesowe – proponowanie rozwiązań / definiowanie wymagań do wersji prezentacyjnych przygotowywanych przez Dział Consultingu.

Przygotowywanie ofert dla klientów

 • Obsługa pozyskanych zapytań ofertowych od nowych Klientów – całościowa odpowiedzialność za przygotowanie ofert, aktywne identyfikowanie faktycznych potrzeb klienta i proponowanie optymalnych rozwiązań we współpracy z Działem Consultingu, tworzenie opisów ofertowych, weryfikacja wyceń otrzymanych z Działu Consultingu w odniesieniu do wymogów oferty, tworzenie wycen licencji, ustalanie marży w oparciu o zakładane budżety, finalny nadzór nad kompletnością oferty, także vs wymagania formalne klienta
 • Obsługa bieżących zapytań ofertowych od istniejących klientów na bazie materiałów otrzymanych z Działu Consultingu (przy wsparciu Managera Działu Consultingu).
 • Prezentowanie oferty dla klienta oraz prowadzenie negocjacji handlowych

Obsługa sprzedaży i posprzedażowa

 • Przygotowywanie umów i aneksów na bazie istniejących wzorców, negocjacje umów i aneksów z klientami (przy wsparciu Managera Działu Consultingu).
 • Przygotowywanie Zamówień dla istniejących klientów
 • Wsparcie w zakresie toczących się projektów w Dziale Konsultingu\
 • Aktywna sprzedaż usług posprzedażnych (serwisowe) dla pozyskanych Klientów (przy wsparciu Managera Działu Consultingu)

Współpraca z partnerami

 • Wsparcie Partnerów Novacura Poland („resellerzy”) w prowadzonych przez nich działaniach marketingowych i ofertowych
 • Utrzymywanie stałych relacji biznesowych z Partnerami Novacura Poland („resellerzy”) – bieżący przegląd współpracy, identyfikowanie możliwości usprawnień, szkolenie partnerów z zakresu oferty Novacura, rozliczanie Partnerów
 • Negocjowanie warunków umów partnerskich w uzgodnieniu z Centralą Novacura 

Planowanie i raportowanie

 • Opracowywanie planów sprzedaży na potrzeby budżetu firmy we współpracy z Dyrektorem Oddziału (PL) oraz Globalnym Dyrektorem Sprzedaży (Centrala) i ich bieżąca aktualizacja w trakcie roku
 • Dbanie o stronę przychodową oddziału Novacura Poland
 • Gromadzenie bazy wiedzy o wykonanych usługach i produktach celem ich wykorzystania w przyszłej sprzedaży.

Inne

 • Dbanie o budowanie wzorowego wizerunku firmy zarówno w zakresie współpracy z istniejącymi i potencjalnymi klientami jak i w ramach całej Grupy Novacura

Wymagania

 • Min 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w firmach o profilu software-owym, działających w modelu dostarczania systemów / wdrożeń dla klientów „B2B” (firmy średnie i duże)
 • Szerokie doświadczenie w oferowaniu rozwiązań tworzonych pod wymagania klientów (na zamówienie) – umiejętność przygotowania złożonych ofert, w tym:
  • Świadomość procesów rozwoju oprogramowania i realizacji wdrożeń na zamówienie.
  • Ogólna znajomość modeli biznesowych sprzedaży oprogramowania, w tym modeli licencjonowania (np. SaaS, subscription, perpetual etc.)
  • Świadomość ograniczeń formalnych przetargów etc.
  • Znajomość zasad kalkulacji marż, narzutów i stawek godzinowych w wycenie usług
 • Umiejętność identyfikacji ryzyk w procesach sprzedażowych, oferowanych projektach oraz doświadczenie w identyfikacji ryzyk w zawieranych umowach z klientami lub partnerami biznesowymi.
 • Preferowane: Znajomość procesów biznesowych zachodzących w firmach należących do branż stanowiących rynek docelowy dla Novacura (np. firmy produkcyjne, logistyczne, firmy świadczące usługi serwisu terenowego, huty, kopalnie, przedsiębiorstwa energetyczne etc.) pozwalająca efektywnie doradzać rozwiązania klientom
 • Mile widziana: wiedza z zakresu oferowania i wdrażania systemów ERP
 • Doświadczenie w procesach negocjowania umów z klientami. Doświadczenie we współpracy z biurami prawnymi w zakresie weryfikacji warunków brzegowych oferowanych usług.
 • Ogólna znajomość rynku sprzedaży systemów informatycznych dla przedsiębiorstw w Polsce
 • Umiejętność prognozowania sprzedaży w zakresie zarówno krótkoterminowych jak i długoterminowych planów
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w przeszłości w pracy na stanowiskach związanych z rozwojem oprogramowania, zarządzaniem projektami lub doradztwem biznesowym
 • Dyspozycyjność i gotowość do podróży służbowych. Prawo jazdy.
 • Zdolności interpersonalne: Wysoka kultura osobista. Umiejętność efektywnego komunikowania i wzorowe kontakty międzyludzkie.
 • Umiejętność przygotowywania atrakcyjnych prezentacji (Powerpoint) i opisów ofertowych
 • Angielski – sprawny w codziennej komunikacji, bez wymogu prowadzenia wystąpień publicznych / tworzenia oficjalnych dokumentów. Głównie do komunikacji wewnątrz grupy Novacura 

Tryb pracy

 • Pełen etat (praca zadaniowa).
 • Dni robocze, podstawowe godziny biurowe.
 • Siedziba w Krakowie. Obecnie 90% praca zdalna.
 • Raportowanie bezpośrednio do Globalnego Dyrektora Sprzedaży (Centrala) oraz  Dyrektora Oddziału (PL) – struktura macierzowa.
 • Forma umowy B2B lub etat.

Benefity

 • Pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, dopłata do kart sportowych, ubezpieczenie NNW, lekcje języka angielskiego).
 • Laptop klasy premium / telefon
 • Wynagrodzenie bazowe + premia roczna od osiągnięcia rezultatów.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Some of your colleagues

Team

Kraków

Powstánców Wielkopolskich 18
30-707 Kraków Directions info@novacura.se +48 12 661 94 31 View page

What can Novacura offer you?

​Every member of our team is important. To be able to grow together we depend on your experience and competence.

We offer a competitive compensation package with comprehensive health and insurance benefits, work-life balance, and a challenging role. And we will of course provide you with the tools you need to produce great results. 

We also offer a positive working environment, including:

 • Personal development

  To achieve greatness, we will constantly challenge you to step out of your comfort zone, and we will expect the same from you.

 • Positive environment

  Only our combined strengths will help us reach our goals. We value passion and we expect everyone to contribute with their thoughts and ideas, to be able to constantly create better products and customer relationships.

 • Work-life balance

  We believe high performing people need balance in their lives. We offer a challenging working environment but we also think that health and good work-life balance are important.

 • Freedom AND responsibility

  We are a flat organization and we move quickly. You will have freedom to get the job done in the way you think is best. We will therefore hold you responsible for the results you produce – and we want you to do the same with us.

The Novacura culture

At Novacura, we strive to be courageous, to constantly try new things to improve all aspects of the company. We strongly feel that it is better to try and fail than to never try at all. Hence, we encourage new ideas and initiatives and we believe that a great company is built by passionate people - people that are allowed to pursue what they love.​ And most important, we work together because we like each other. 

Already working at Novacura?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Applicant tracking system by Teamtailor